rfidconf

potrawi odtworzyć zachowania każdego uczestnika

______
rfidconf potrawi odtworzyć zachowania każdego uczestnika

Opis:
Celem jest pomiar aktywności uczestników w trakcie konferencji, ich segmentacja oraz ocena popularności warsztatów, wykładów i sesji satelitarnych.
Każdy z uczestników otrzymuje klasyczną etykietę konferencyjną z imieniem i nazwiskiem. W jej środku umieszczony jest pasywny tag RFID, który pozwala na bezdotykową identyfikację osoby.
System RFIDconf zbiera informacje o pojawieniu się osoby we wcześniej określonych lokalizacjach (sale wykładowe, stoiska targowe, foyer, sesje satelitarne, recepcja konferencji). Czujniki RFID rozmieszczane są w miejscach skupiających uczestników tj. drzwi do sal, standy na stoiskach itd. Dane są przetwarzane przez czujniki i rejestrowane w centralnym systemie. Informacje są natychmiast dostępne i mogą być na bieżąco wykorzystywane do interakcji z uczestnikami.

Implementacja:
Montaż systemu zajmuje 20 min. na każdy punkt pomiaru.

Wyniki:
Raport ze spotkania dostępny jest w formie mapy aktywności. Dla każdej lokalizacji widoczne jest zestawienie odwiedzających je osób, czas oraz średnia długość wizyty.
Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia szczegółowego zestawienia zachowań wybranych uczestników z informacją o lokalizacjach, jakie odwiedzili.

Analiza:
Na podstawie zebranych danych określane są schematy zachowań uczestników i tworzona segmentacja. Zebrane informacje o zachowaniach uczestników można łatwo połączyć z wcześniej znanymi cechami uczestników (np. branża, stanowisko, wiek).


______
 1. przykładowe zastosowania/
  interaktywna recepcja
  monitorowanie ruchu
  płatności bezdotykowe
  interaktywne stoisko targowe
  kontrola dostępu
 2. korzyści/
  oszczędność
  wygoda
  bezpieczeństwo
  informacja
English Polish

infrared group

o firmie ludzie portfolio kontakt

Nowy Świat 35/2a, 00-029 Warszawa, Poland
nip 897 17 44 523 regon 020802066
PL 34 1160 2202 0000 0001 1737 3296


Follow us on Twitter