rfidconf

kontroluje dostęp do sal

______
rfidconf kontroluje dostęp do sal

Opis:
Dzięki tagom RFID możliwe jest kontrolowanie dostępu uczestników spotkania do wybranych obszarów obiektu konferencyjnego. Uprawnienia gościa określane są w trakcie jego rejestracji na recepcji konferencji i mogą być modyfikowane przez uprawnione do tego osoby także w trakcie spotkania.

Prawa dostępu mogą być przydzielone określonym grupom uczestników (np. słuchacze, wykładowcy, trenerzy, obsługa)

Dostęp ograniczany jest poprzez czujniki RFID umieszczone w bramkach, ekranach przy wejściach do sal czy ręcznych czytnikach hostess kierujących ruchem.

Implementacja:
Czas przygotowania obiektu do kontroli dostępu waha się od 4 do 24 godzin.

System alarmowy:
Możliwe jest zdefiniowanie reguł powiadamiania alarmowego na wypadek naruszenia określonych stref przez nieupoważnionych uczestników spotkania.

Wiadomość o aktywacji alarmu może zostać przekazana w dyskretny sposób organizatorom lub ochronie poprzez wiadomość tekstową lub alert w systemie.


______
 1. przykładowe zastosowania/
  interaktywna recepcja
  monitorowanie ruchu
  płatności bezdotykowe
  interaktywne stoisko targowe
  kontrola dostępu
 2. korzyści/
  oszczędność
  wygoda
  bezpieczeństwo
  informacja
English Polish

infrared group

o firmie ludzie portfolio kontakt

Nowy Świat 35/2a, 00-029 Warszawa, Poland
nip 897 17 44 523 regon 020802066
PL 34 1160 2202 0000 0001 1737 3296


Follow us on Twitter