rfidconf

wprowadza nowy wymiar interakcji na stoisko targowe

______
rfidconf wprowadza nowy wymiar interakcji na stoisko targowe

Opis:
Interaktywne stoisko to koncepcja stoiska targowego reagującego na odwiedzające je osoby. Jest wyposażone w czujniki RFID rejestrujące i rozpoznające uczestników.

Wiadomość o pojawiającym się gościu może być natychmiast wykorzystana, np. do wyświetlenia imiennego powitania, przypisania wyników rozwiązanego quizu czy też powiązanie zamówionych próbek produktu z adresem gościa.

Na stoisku umieszczone są czujniki RFID, które bezdotykowo rozpoznają uczestnika identyfikując unikatowy numer taga RFID umieszczonego w etykiecie konferencyjnej. W zależności od wielkości stoiska zasięg działania czujników RFID jest kalibrowany.

Umieszczone na stoisku ekrany dotykowe i interaktywne kioski pozwalają na wyświetlanie personalizowanych komunikatów i uruchamianie interaktywnych aplikacji tj. ankiety, quizy, indywidualny program konferencji.

Implementacja:
Montaż systemu zajmuje od 1 do 8 godzin w zależności od zaawansowania projektu.

Elementy stoiska:
Na stoisku instalowane są:

 • interaktywny kiosk - to kiosk multimedialny rozpoznający podchodzące do niego osoby i prezentujący informacje personalizowane pod kątem uczestnika
 • welcome screen - to duży ekran, na którym pojawiają się informacje kierowane do osoby odwiedzającej stoiska (imienne powitanie, personalizowane reklamy)
 • RFID Digital Sinage - jest zestawem nośników multimedialnych (projektory, plazmy, ściany diodowe) prezentujących treść dobieraną pod kątem charakterystyki osób odwiedzających stoisko
 • czujniki obecności - rejestrują one czas pojawienia się uczestników na stoisku, długość pobytu oraz miejsce przebywania w obrębie stoiska

Raportowanie:
Dostępne formy raportowania:

 • dzienny raport zbiorczy - zawiera zestawienie informacji z całego dnia
 • bieżąca aktywność uczestników - prezentuje aktualną sytuację na stoisku, listę odwiedzających, podział na grupy (branża, stanowisko, język).

______
 1. przykładowe zastosowania/
  interaktywna recepcja
  monitorowanie ruchu
  płatności bezdotykowe
  interaktywne stoisko targowe
  kontrola dostępu
 2. korzyści/
  oszczędność
  wygoda
  bezpieczeństwo
  informacja
English Polish

infrared group

o firmie ludzie portfolio kontakt

Nowy Świat 35/2a, 00-029 Warszawa, Poland
nip 897 17 44 523 regon 020802066
PL 34 1160 2202 0000 0001 1737 3296


Follow us on Twitter