rfidconf

poprawia bezpieczeństwo

______
rfidconf poprawia bezpieczeństwo

Dzięki zastosowaniu czipów RFID w zaproszeniach, biletach, identyfikatorach, chronimy je przed fałszerstwem. Dzięki temu mamy też gwarancję, że posiadacz identyfikatora zostanie wpuszczony tylko tam, gdzie pozwala mu na to wykupiony pakiet. Podczas wydarzenia na bieżąco monitorujemy przepływ uczestników, informując o miejscach, w których obserwuje się zwiększony ruch czy przepełnienie sal.


______
 1. przykładowe zastosowania/
  interaktywna recepcja
  monitorowanie ruchu
  płatności bezdotykowe
  interaktywne stoisko targowe
  kontrola dostępu
 2. korzyści/
  oszczędność
  wygoda
  bezpieczeństwo
  informacja
English Polish

infrared group

o firmie ludzie portfolio kontakt

Nowy Świat 35/2a, 00-029 Warszawa, Poland
nip 897 17 44 523 regon 020802066
PL 34 1160 2202 0000 0001 1737 3296


Follow us on Twitter