proper medical writing

zmieniamy wizerunek polskiej medycyny w świecie

______
proper medical writing  zmieniamy wizerunek polskiej medycyny w świecie

Celem projektu Proper Medical Writing jest zwiększenie konkurencyjności polskich lekarzy w zakresie publikowania wyników badao w czołowych europejskich i światowych czasopismach medycznych o wysokim impact factor. Dodatkowo, szkolenie kładzie nacisk na przygotowanie oraz prezentację badao w kontekście konferencji i zjazdów naukowych, ze wskazaniem na takie formy jak wystąpienie ustne oraz plakat konferencyjny.

Szkolenie kierowane jest do polskich lekarzy, dla których, obok pracy klinicznej, rozwój naukowy jest ważnym elementem działania. Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim przez wykładowców akademickich i trenerów z Wielkiej Brytanii (Oxford, Manchester). Proper Medical Writing został uznany przez Towarzystwa Naukowe za ważne wydarzenie odpowiadające na aktualne potrzeby polskiego środowiska naukowego.


______
English Polish

infrared group

o firmie ludzie portfolio kontakt

Nowy Świat 35/2a, 00-029 Warszawa, Poland
nip 897 17 44 523 regon 020802066
PL 34 1160 2202 0000 0001 1737 3296


Follow us on Twitter