bezprzewodowe głosowania

są obecne na niemal każdej konferencji naukowej

______
bezprzewodowe głosowania są obecne na niemal każdej konferencji naukowej

Nieustanny postęp nauki pociąga za sobą potrzebę coraz częstszych spotykań specjalistów i naukowców na konferencjach i sympozjach, aby zaprezentować, omówić i usystematyzować nieustannie wzbogacaną wiedzę. Z uwagi na obszerność i różnorodność zagadnień poważnym problemem staje się brak wystarczającej ilości czasu, dlatego coraz większego znaczenia nabiera takie przygotowanie spotkania, by maksymalnie ułatwić komunikację między uczestnikami a prelegentem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponujemy organizację spotkań w formie interaktywnych sesji opartych na systemie bezprzewodowego głosowania. Nasze rozwiązanie pozwala skłonić słuchaczy do aktywnego udziału w konferencji. Dzięki możliwości wyrażania własnej opinii przez uczestników spotkanie staje się bardziej dynamiczne, a kontakt prelegent-słuchacz nabiera cech bezpośredniego dialogu.

Z badań naukowych wynika, że spotkania w formie interaktywnych sesji cechują się: większym zaangażowaniem słuchaczy i wyższą skutecznością przekazywania informacji


______
 1. dostępne systemy/
  na podczerwień
  przez sms
 2. przykładowe zastosowania/
  konferencje
  targi
  testy kompetencji
  badania kliniczne
 3. referencje
 4. zrealizowane projekty
 5. kontakt
English Polish

infrared group

o firmie ludzie portfolio kontakt

Nowy Świat 35/2a, 00-029 Warszawa, Poland
nip 897 17 44 523 regon 020802066
PL 34 1160 2202 0000 0001 1737 3296


Follow us on Twitter